משרד מכירות לגינדי

 מפקח בנייה: קנור פרויקטים

שתי  מרכזי מכירות של גינדי שנעשו במקביל בלוחות זמנים צפופים שלושה שבועות.